หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น และ ระยะยาว หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น และ ระยะยาว 短期进修班
 • Communication University of China ( CUC ) Communication University of China ( CUC ) Communication University of China ( CUC )
 • Communication University of China ( CUC ) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สำคัญของจีน ภายใต้คำแนะนำของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยนี้ได้เปิดเป็นศูนย์ฝึกอบรมสำหรับช่างเทคนิคของ สถานีโทรทัศน์ ในปี 1959 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ‘Beijing Broadcasting Institute’ ต่อมาปี 2004 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ‘Communication University of China’ (CUC) ตั้งอยู่ในส่วนตะวันออกของกรุงปักกิ่ง CUC มีชื่อเสียงและเป็นผู้นำในด้านสารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์การสื่อสาร วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร อีกทั้งมุ่งเน้นในการพัฒนาในสาขาต่างๆ เช่น ด้านวรรณคดี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การบริหารการจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นต้น

  Hi-light ของมหาวิทยาลัย

  • เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้าน Media และ Information Communication
  • เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับเป็น “ Project 211”
  • มี Course ปริญญาตรีสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ถ้าไม่มีผลHSK สามารถสอบตรงกับทางมหาวิทยาลัยได้)
  • มี Course เรียน MBA หลักสูตร 2 ปี

      

  Communication University of China ( CUC ) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สำคัญของจีน ภายใต้คำแนะนำของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยนี้ได้เปิดเป็นศูนย์ฝึกอบรมสำหรับช่างเทคนิคของ สถานีโทรทัศน์ ในปี 1959 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ‘Beijing Broadcasting Institute’ ต่อมาปี 2004 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ‘Communication University of China’ (CUC) ตั้งอยู่ในส่วนตะวันออกของกรุงปักกิ่ง CUC มีชื่อเสียงและเป็นผู้นำในด้านสารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์การสื่อสาร วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร อีกทั้งมุ่งเน้นในการพัฒนาในสาขาต่างๆ เช่น ด้านวรรณคดี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การบริหารการจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นต้น

  Hi-light ของมหาวิทยาลัย

  • เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้าน Media และ Information Communication
  • เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับเป็น “ Project 211”
  • มี Course ปริญญาตรีสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ถ้าไม่มีผลHSK สามารถสอบตรงกับทางมหาวิทยาลัยได้)
  • มี Course เรียน MBA หลักสูตร 2 ปี

      

  Communication University of China ( CUC ) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สำคัญของจีน ภายใต้คำแนะนำของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยนี้ได้เปิดเป็นศูนย์ฝึกอบรมสำหรับช่างเทคนิคของ สถานีโทรทัศน์ ในปี 1959 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ‘Beijing Broadcasting Institute’ ต่อมาปี 2004 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ‘Communication University of China’ (CUC) ตั้งอยู่ในส่วนตะวันออกของกรุงปักกิ่ง CUC มีชื่อเสียงและเป็นผู้นำในด้านสารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์การสื่อสาร วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร อีกทั้งมุ่งเน้นในการพัฒนาในสาขาต่างๆ เช่น ด้านวรรณคดี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การบริหารการจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นต้น

  Hi-light ของมหาวิทยาลัย

  • เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้าน Media และ Information Communication
  • เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับเป็น “ Project 211”
  • มี Course ปริญญาตรีสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ถ้าไม่มีผลHSK สามารถสอบตรงกับทางมหาวิทยาลัยได้)
  • มี Course เรียน MBA หลักสูตร 2 ปี

      

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว

                     หลักสูตร      ค่าเทอม ค่าสมัคร

  ภาษาจีนระยะยาว( Long – Term )

  8,000 RMB / เทอม   

  16,000 RMB / ปี

  600 RMB

   

  ช่วงเวลาสมัครเรียน

  ก่อนเดือน พฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

  ก่อนเดือน ธันวาคม สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

   

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น

                       หลักสูตร      ค่าเทอม ค่าสมัคร   

  ภาษาจีนระยะสั้น ( Short - Term )     

  3,000 RMB / 1 เดือน     

  6,000 RMB / 3 เดือน 

  600 RMB

   
  ***  ช่วงเวลาการสมัครเรียน สมัครล่วงหน้า 30 วัน ก่อนจะเดินทางไปเรียน

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว

  หลักสูตร      ค่าเทอม ค่าสมัคร

  ภาษาจีนระยะยาว( Long – Term )

  8,000 RMB / เทอม   

  16,000 RMB / ปี

  600 RMB

   

  ช่วงเวลาสมัครเรียน

  ก่อนเดือน พฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

  ก่อนเดือน ธันวาคม สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

   

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น

  หลักสูตร      ค่าเทอม ค่าสมัคร   

  ภาษาจีนระยะสั้น ( Short - Term )     

  3,000 RMB / 1 เดือน     

  6,000 RMB / 3 เดือน 

  600 RMB

   
  ***  ช่วงเวลาการสมัครเรียน สมัครล่วงหน้า 30 วัน ก่อนจะเดินทางไปเรียน

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว

  หลักสูตร      ค่าเทอม ค่าสมัคร

  ภาษาจีนระยะยาว( Long – Term )

  8,000 RMB / เทอม   

  16,000 RMB / ปี

  600 RMB

   

  ช่วงเวลาสมัครเรียน

  ก่อนเดือน พฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

  ก่อนเดือน ธันวาคม สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

   

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น

  หลักสูตร      ค่าเทอม ค่าสมัคร   

  ภาษาจีนระยะสั้น ( Short - Term )     

  3,000 RMB / 1 เดือน     

  6,000 RMB / 3 เดือน 

  600 RMB

   
  ***  ช่วงเวลาการสมัครเรียน สมัครล่วงหน้า 30 วัน ก่อนจะเดินทางไปเรียน

   

   อัตราค่าที่พัก       ลักษณะห้อง ราคา (คน/วัน) (หน่วยเงิน : หยวน)  สิ่งอำนวยความสะดวก
  International Center ห้องคู่ / มีระเบียง 50 RMB โต๊ะ   TV  โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ + ห้องสุขา
  No.37 ห้องคู่ / ไม่มีระเบียง 45 RMB โต๊ะ  ตู้เสื้อผ้า  TV  โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ
  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก  :  ห้องครัวรวม เครื่องซักผ้า       

   

  *** อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 5 บาทโดยประมาณ ***

   

   อัตราค่าที่พัก       ลักษณะห้อง ราคา (คน/วัน) (หน่วยเงิน : หยวน)  สิ่งอำนวยความสะดวก
  International Center ห้องคู่ / มีระเบียง 50 RMB โต๊ะ   TV  โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ + ห้องสุขา
  No.37 ห้องคู่ / ไม่มีระเบียง 45 RMB โต๊ะ  ตู้เสื้อผ้า  TV  โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ
  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก  :  ห้องครัวรวม เครื่องซักผ้า       

   

  *** อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 5 บาทโดยประมาณ ***

   

   อัตราค่าที่พัก       ลักษณะห้อง ราคา (คน/วัน) (หน่วยเงิน : หยวน)  สิ่งอำนวยความสะดวก
  International Center ห้องคู่ / มีระเบียง 50 RMB โต๊ะ   TV  โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ + ห้องสุขา
  No.37 ห้องคู่ / ไม่มีระเบียง 45 RMB โต๊ะ  ตู้เสื้อผ้า  TV  โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ
  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก  :  ห้องครัวรวม เครื่องซักผ้า       

   

  *** อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 5 บาทโดยประมาณ ***