หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น และ ระยะยาว หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น และ ระยะยาว 短期进修班
 • SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY
 • Shanghai International Studies University  ( SISU ) ก่อตั้งเมื่อปี 1949 ขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการจีน เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก .ประกอบด้วยคณะต่างๆ มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางด้าน.พกภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส รวมทั้งมีเปิดคณะภาควิชาภาษาไทย มีสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทกว่า  15 คณะ และ ปริญญาเอกอีกกว่า 6 คณะ

  ในส่วนแผนกภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มีนักศึกษาต่างชาติอยู่ราว 60% และ กว่า800คน กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญา มีนักศึกษาต่างชาติที่เคยผ่านการศึกษาจากสถาบันแล้วกว่า 5000 คนตัวมหาวิทยาลัยอยุ่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเซี่ยงไฮ้  ติดกับสวนสาธารณะหลู่ซุ่น ( Luxun  Park)1

      

  Shanghai International Studies University  ( SISU ) ก่อตั้งเมื่อปี 1949 ขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการจีน เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก .ประกอบด้วยคณะต่างๆ มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางด้าน.พกภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส รวมทั้งมีเปิดคณะภาควิชาภาษาไทย มีสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทกว่า  15 คณะ และ ปริญญาเอกอีกกว่า 6 คณะ

  ในส่วนแผนกภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มีนักศึกษาต่างชาติอยู่ราว 60% และ กว่า800คน กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญา มีนักศึกษาต่างชาติที่เคยผ่านการศึกษาจากสถาบันแล้วกว่า 5000 คนตัวมหาวิทยาลัยอยุ่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเซี่ยงไฮ้  ติดกับสวนสาธารณะหลู่ซุ่น ( Luxun  Park)

      

  Shanghai International Studies University  ( SISU ) ก่อตั้งเมื่อปี 1949 ขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการจีน เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก .ประกอบด้วยคณะต่างๆ มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางด้าน.พกภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส รวมทั้งมีเปิดคณะภาควิชาภาษาไทย มีสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทกว่า  15 คณะ และ ปริญญาเอกอีกกว่า 6 คณะ

  ในส่วนแผนกภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มีนักศึกษาต่างชาติอยู่ราว 60% และ กว่า800คน กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญา มีนักศึกษาต่างชาติที่เคยผ่านการศึกษาจากสถาบันแล้วกว่า 5000 คนตัวมหาวิทยาลัยอยุ่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเซี่ยงไฮ้  ติดกับสวนสาธารณะหลู่ซุ่น ( Luxun  Park)

      

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว

  หลักสูตร ค่าเทอม ค่าสมัคร ค่าห้องพัก / พักคู่

  ภาษาจีนระยะยาว ( Long – Term )

  8,950 RMB / เทอม  17,900 RMB / ปี

  450 RMB

  SISU Guesthouse   75 RMB / Day

  หลักสูตรเร่งรัด ( Intensive Chinese )

  16,750 RMB /เทอม33,000 RMB / ปี

  450 RMB

   

  หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ( Business Chinese Program )

  8,750 RMB / เทอม   17,500 RMB / ปี

  450 RMB

  Foreign Experts Building  60 RMB / DAY

   

  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก  :  

  โต๊ะ  ตู้เสื้อผ้า  TV  โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว ห้องครัวรวม  เครื่องซักผ้า  ตู้เย็น ไมโครเวฟ

   *** หมายเหตุ  Internet ไม่รวมอยู่ในค่าหอพัก

  ช่วงเวลาสมัครเรียน

  ก่อนสิ้นเดือน พฤษภาคม  สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

  ก่อนสิ้นเดือน พฤศจิกายน  สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น
   

                    หลักสูตร         ค่าเทอม ค่าสมัคร
  ภาษาจีนระยะสั้น ( Short - Term )

  3,700 RMB / 1 เดือน

  5,750 RMB / 2 เดือน           

  7,350 RMB / 3 เดือน

  450 RMB         


  *** ภาษาจีนระยะสั้น ( Short Term ) สมัครได้ตลอดทั้งปี

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว

  หลักสูตร ค่าเทอม ค่าสมัคร ค่าห้องพัก / พักคู่

  ภาษาจีนระยะยาว ( Long – Term )

  8,950 RMB / เทอม  17,900 RMB / ปี

  450 RMB

  SISU Guesthouse   75 RMB / Day

  หลักสูตรเร่งรัด ( Intensive Chinese )

  16,750 RMB /เทอม33,000 RMB / ปี

  450 RMB

   

  หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ( Business Chinese Program )

  8,750 RMB / เทอม   17,500 RMB / ปี

  450 RMB

  Foreign Experts Building  60 RMB / DAY

   

  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก  :  

  โต๊ะ  ตู้เสื้อผ้า  TV  โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว ห้องครัวรวม  เครื่องซักผ้า  ตู้เย็น ไมโครเวฟ

   *** หมายเหตุ  Internet ไม่รวมอยู่ในค่าหอพัก

  ช่วงเวลาสมัครเรียน

  ก่อนสิ้นเดือน พฤษภาคม  สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

  ก่อนสิ้นเดือน พฤศจิกายน  สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น
   

                    หลักสูตร         ค่าเทอม ค่าสมัคร
  ภาษาจีนระยะสั้น ( Short - Term )

  3,700 RMB / 1 เดือน

  5,750 RMB / 2 เดือน           

  7,350 RMB / 3 เดือน

  450 RMB         


  *** ภาษาจีนระยะสั้น ( Short Term ) สมัครได้ตลอดทั้งปี

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว

  หลักสูตร ค่าเทอม ค่าสมัคร ค่าห้องพัก / พักคู่

  ภาษาจีนระยะยาว ( Long – Term )

  8,950 RMB / เทอม  17,900 RMB / ปี

  450 RMB

  SISU Guesthouse   75 RMB / Day

  หลักสูตรเร่งรัด ( Intensive Chinese )

  16,750 RMB /เทอม33,000 RMB / ปี

  450 RMB

   

  หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ( Business Chinese Program )

  8,750 RMB / เทอม   17,500 RMB / ปี

  450 RMB

  Foreign Experts Building  60 RMB / DAY

   

  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก  :  

  โต๊ะ  ตู้เสื้อผ้า  TV  โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว ห้องครัวรวม  เครื่องซักผ้า  ตู้เย็น ไมโครเวฟ

   *** หมายเหตุ  Internet ไม่รวมอยู่ในค่าหอพัก

  ช่วงเวลาสมัครเรียน

  ก่อนสิ้นเดือน พฤษภาคม  สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

  ก่อนสิ้นเดือน พฤศจิกายน  สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น
   

                    หลักสูตร         ค่าเทอม ค่าสมัคร
  ภาษาจีนระยะสั้น ( Short - Term )

  3,700 RMB / 1 เดือน

  5,750 RMB / 2 เดือน           

  7,350 RMB / 3 เดือน

  450 RMB         


  *** ภาษาจีนระยะสั้น ( Short Term ) สมัครได้ตลอดทั้งปี

   

   อัตราค่าที่พัก  ลักษณะห้อง ราคา (คน/วัน)(หน่วยเงิน : หยวน)                          สิ่งอำนวยความสะดวก
  SISU Guesthouse ห้องคู่ 75 RMB   โต๊ะ  ตู้เสื้อผ้า  TV  โทรศัพท์  เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว
  SISU Hotel ห้องคู่ 65 RMB   โต๊ะ  ตู้เสื้อผ้า  TV  โทรศัพท์  เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว
  Foreign Experts’Building ห้องคู่ 65 RMB   โต๊ะ  ตู้เสื้อผ้า  TV  โทรศัพท์  เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว

  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก  
   ห้องครัวรวม เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ
   *** หมายเหตุ  Internet ไม่รวมอยู่ในค่าหอพัก


  *** อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 5 บาทโดยประมาณ ***

   

   อัตราค่าที่พัก  ลักษณะห้อง ราคา (คน/วัน)(หน่วยเงิน : หยวน)                          สิ่งอำนวยความสะดวก
  SISU Guesthouse ห้องคู่ 75 RMB   โต๊ะ  ตู้เสื้อผ้า  TV  โทรศัพท์  เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว
  SISU Hotel ห้องคู่ 65 RMB   โต๊ะ  ตู้เสื้อผ้า  TV  โทรศัพท์  เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว
  Foreign Experts’Building ห้องคู่ 65 RMB   โต๊ะ  ตู้เสื้อผ้า  TV  โทรศัพท์  เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว

  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก  
   ห้องครัวรวม เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ
   *** หมายเหตุ  Internet ไม่รวมอยู่ในค่าหอพัก


  *** อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 5 บาทโดยประมาณ ***

   

   อัตราค่าที่พัก  ลักษณะห้อง ราคา (คน/วัน)(หน่วยเงิน : หยวน)                          สิ่งอำนวยความสะดวก
  SISU Guesthouse ห้องคู่ 75 RMB   โต๊ะ  ตู้เสื้อผ้า  TV  โทรศัพท์  เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว
  SISU Hotel ห้องคู่ 65 RMB   โต๊ะ  ตู้เสื้อผ้า  TV  โทรศัพท์  เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว
  Foreign Experts’Building ห้องคู่ 65 RMB   โต๊ะ  ตู้เสื้อผ้า  TV  โทรศัพท์  เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว

  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก  
   ห้องครัวรวม เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ
   *** หมายเหตุ  Internet ไม่รวมอยู่ในค่าหอพัก


  *** อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 5 บาทโดยประมาณ ***