หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น และ ระยะยาว หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น และ ระยะยาว 短期进修班
 • EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY AST CHINA NORMAL UNIVERSITY
 • EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับประเทศในสาขาวิชาด้านธุรกิจ การจัดการ และ เศรษฐศาสตร์ ของเซี่ยงไฮ้ ก่อตั้งมาแล้วกว่า 80 ปี ปัจจุบันยังได้รับเลือกจากรัฐบาลจีน เป็น 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศจีน ที่ได้รับการสนับสนุน และ พัฒนาในโครงการพัฒนาสถาบันการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 เริ่มเปิดรับนักศึกษาต่างชาติมาตั้งแต่ปี 1994 โดยในชั้นเรียนภาษาจะเน้นการสอนกลุ่มเล็กเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาในเรื่องของสาธารณูปโภค และ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาต่างชาติ

      
  SUFE ประกอบด้วย 3 วิทยาเขต โดยวิทยาเขตหลักตั้งอยู่ที่ Guoding Road เน้นการสอนในระดับปริญญาตรี, Zhongshan Bei Road เน้นการสอนในระดับปริญญาโท นักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งนักศึกษาผู้ใหญ่ และ ที่ Wuchuan Road โดยส่วนของนักศึกษาต่างชาติซึ่งอยู่ที่วิทยาเขต Zhongshan Bei Road มีขนาดค่อนข้างเล็ก แต่สงบร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย

  EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับประเทศในสาขาวิชาด้านธุรกิจ การจัดการ และ เศรษฐศาสตร์ ของเซี่ยงไฮ้ ก่อตั้งมาแล้วกว่า 80 ปี ปัจจุบันยังได้รับเลือกจากรัฐบาลจีน เป็น 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศจีน ที่ได้รับการสนับสนุน และ พัฒนาในโครงการพัฒนาสถาบันการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 เริ่มเปิดรับนักศึกษาต่างชาติมาตั้งแต่ปี 1994 โดยในชั้นเรียนภาษาจะเน้นการสอนกลุ่มเล็กเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาในเรื่องของสาธารณูปโภค และ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาต่างชาติ

      
  SUFE ประกอบด้วย 3 วิทยาเขต โดยวิทยาเขตหลักตั้งอยู่ที่ Guoding Road เน้นการสอนในระดับปริญญาตรี, Zhongshan Bei Road เน้นการสอนในระดับปริญญาโท นักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งนักศึกษาผู้ใหญ่ และ ที่ Wuchuan Road โดยส่วนของนักศึกษาต่างชาติซึ่งอยู่ที่วิทยาเขต Zhongshan Bei Road มีขนาดค่อนข้างเล็ก แต่สงบร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย

  EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับประเทศในสาขาวิชาด้านธุรกิจ การจัดการ และ เศรษฐศาสตร์ ของเซี่ยงไฮ้ ก่อตั้งมาแล้วกว่า 80 ปี ปัจจุบันยังได้รับเลือกจากรัฐบาลจีน เป็น 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศจีน ที่ได้รับการสนับสนุน และ พัฒนาในโครงการพัฒนาสถาบันการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 เริ่มเปิดรับนักศึกษาต่างชาติมาตั้งแต่ปี 1994 โดยในชั้นเรียนภาษาจะเน้นการสอนกลุ่มเล็กเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาในเรื่องของสาธารณูปโภค และ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาต่างชาติ

      
  SUFE ประกอบด้วย 3 วิทยาเขต โดยวิทยาเขตหลักตั้งอยู่ที่ Guoding Road เน้นการสอนในระดับปริญญาตรี, Zhongshan Bei Road เน้นการสอนในระดับปริญญาโท นักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งนักศึกษาผู้ใหญ่ และ ที่ Wuchuan Road โดยส่วนของนักศึกษาต่างชาติซึ่งอยู่ที่วิทยาเขต Zhongshan Bei Road มีขนาดค่อนข้างเล็ก แต่สงบร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว

                  หลักสูตร        ค่าเทอม ค่าสมัคร

  ภาษาจีนระยะยาว ( Long – Term )

  9,000 RMB / เทอม 400 RMB

  หลักสูตรเร่งรัด ( Intensive Chinese )

  14,000 RMB /เทอม                                                    

  หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ( Business Chinese Program )

  15,000 RMB / เทอม  
  Three – Day Course Program 5,700 RMB 200 RMB

  ช่วงเวลาสมัครเรียน


  -ภาคเรียนที่ 1  ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี
         โปรแกรม Three-Day Course Program เดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน
  -ภาคเรียนที่ 2  ก่อนวันที่ 10 มกราคม ของทุกปี 
          โปรแกรม Three-Day Course Program เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น

                  หลักสูตร            ค่าเทอม ค่าสมัคร           

  Beginner Class of Apri                 

  7,000 RMB /3เดือน  400 RMB

   
  *** ภาษาจีนระยะสั้น ( Short Term ) สมัครก่อน 15 มีนาคม 


    

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว

                  หลักสูตร        ค่าเทอม ค่าสมัคร

  ภาษาจีนระยะยาว ( Long – Term )

  9,000 RMB / เทอม 400 RMB

  หลักสูตรเร่งรัด ( Intensive Chinese )

  14,000 RMB /เทอม                                                    

  หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ( Business Chinese Program )

  15,000 RMB / เทอม  
  Three – Day Course Program 5,700 RMB 200 RMB

  ช่วงเวลาสมัครเรียน


  -ภาคเรียนที่ 1  ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี
         โปรแกรม Three-Day Course Program เดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน
  -ภาคเรียนที่ 2  ก่อนวันที่ 10 มกราคม ของทุกปี 
          โปรแกรม Three-Day Course Program เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น

                  หลักสูตร            ค่าเทอม ค่าสมัคร           

  Beginner Class of Apri                 

  7,000 RMB /3เดือน  400 RMB

   
  *** ภาษาจีนระยะสั้น ( Short Term ) สมัครก่อน 15 มีนาคม 


    

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว

                  หลักสูตร        ค่าเทอม ค่าสมัคร

  ภาษาจีนระยะยาว ( Long – Term )

  9,000 RMB / เทอม 400 RMB

  หลักสูตรเร่งรัด ( Intensive Chinese )

  14,000 RMB /เทอม                                                    

  หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ( Business Chinese Program )

  15,000 RMB / เทอม  
  Three – Day Course Program 5,700 RMB 200 RMB

  ช่วงเวลาสมัครเรียน


  -ภาคเรียนที่ 1  ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี
         โปรแกรม Three-Day Course Program เดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน
  -ภาคเรียนที่ 2  ก่อนวันที่ 10 มกราคม ของทุกปี 
          โปรแกรม Three-Day Course Program เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น

                  หลักสูตร            ค่าเทอม ค่าสมัคร           

  Beginner Class of Apri                 

  7,000 RMB /3เดือน  400 RMB

   
  *** ภาษาจีนระยะสั้น ( Short Term ) สมัครก่อน 15 มีนาคม 


    

  *** อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 5 บาทโดยประมาณ ***

  *** อัตราแลกเปลี่ยน หยวน = บาทโดยประมาณ ***

  *** อัตราแลกเปลี่ยน หยวน = บาทโดยประมาณ ***