หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น และ ระยะยาว หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น และ ระยะยาว 短期进修班
 • Beijing Foreign Studies University Beijing Foreign Studies University Beijing Foreign Studies University
 • Beijing Foreign Studies University  ( BFSU ) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งในเมืองปักกิ่ง และได้ขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี  2484 เป็นสถาบันภาษาต่างประเทศแห่งแรก ประกอบด้วย 8 คณะภาควิชาภาษา มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ และ ด้านการแปล  BFSU มีเปิดสอนกว่า 30 ภาษา  มหาวิทยาลัยมีความคำนึงถึงคุณภาพของการศึกษาเป็นหลัก ในแต่ละปีทางมหาวิทยาลัยจะเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากกว่า 20 ประเทศมาร่วมสอนในหลักสูตรต่างๆ และ ปัจจุบัน ทางมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด มากกว่า 600 ท่าน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ชื่อว่าเป็น มหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ของประเทศจีนที่จำกัดการรับนักเรียนเพียงแค่ 2,000 คน ต่อปี ถึงแม้ว่าในแต่ละปีจะมีนักศึกษาประสงค์ที่จะเข้าเรียนที่นี่มากกว่า 10 ล้านคน

      

  University of International Business and Economics ก่อตั้งเมื่อปี 1949 ขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการจีน เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก .ประกอบด้วยคณะต่างๆ มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางด้าน.พกภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส รวมทั้งมีเปิดคณะภาควิชาภาษาไทย มีสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทกว่า  15 คณะ และ ปริญญาเอกอีกกว่า 6 คณะ
          
  ในส่วนแผนกภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มีนักศึกษาต่างชาติอยู่ราว 60% และ กว่า800คน กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญา มีนักศึกษาต่างชาติที่เคยผ่านการศึกษาจากสถาบันแล้วกว่า 5000 คนตัวมหาวิทยาลัยอยุ่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเซี่ยงไฮ้  ติดกับสวนสาธารณะหลู่ซุ่น ( Luxun  Park)

       

  University of International Business and Economics ก่อตั้งเมื่อปี 1949 ขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการจีน เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก .ประกอบด้วยคณะต่างๆ มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางด้าน.พกภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส รวมทั้งมีเปิดคณะภาควิชาภาษาไทย มีสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทกว่า  15 คณะ และ ปริญญาเอกอีกกว่า 6 คณะ
          
  ในส่วนแผนกภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มีนักศึกษาต่างชาติอยู่ราว 60% และ กว่า800คน กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญา มีนักศึกษาต่างชาติที่เคยผ่านการศึกษาจากสถาบันแล้วกว่า 5000 คนตัวมหาวิทยาลัยอยุ่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเซี่ยงไฮ้  ติดกับสวนสาธารณะหลู่ซุ่น ( Luxun  Park)

       

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว

                      หลักสูตร      ค่าเทอม ค่าสมัคร                            

  ภาษาจีนระยะยาว ( Long – Term )                                                        

  11,150 RMB / เทอม

  21,150 RMB / ปี                                     

  400 RMB

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน
   สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น

                       หลักสูตร        ค่าเทอม   ค่าสมัคร

  ภาษาจีนระยะสั้น ( Short - Term )                 

  3600 RMB /  1 เดือน

  6,100 RMB / 2 เดือน        

  8,400 RMB / 3 เดือน 

    400 RMB          


  ***  ช่วงเวลาการสมัครเรียน ก่อน 30 พฤษภาคม ของทุกปี

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว

                      หลักสูตร      ค่าเทอม ค่าสมัคร                            

  ภาษาจีนระยะยาว ( Long – Term )                                                        

  11,150 RMB / เทอม

  21,150 RMB / ปี                                     

  400 RMB

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน
   สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น

                       หลักสูตร        ค่าเทอม   ค่าสมัคร

  ภาษาจีนระยะสั้น ( Short - Term )                 

  3600 RMB /  1 เดือน

  6,100 RMB / 2 เดือน        

  8,400 RMB / 3 เดือน 

    400 RMB          


  ***  ช่วงเวลาการสมัครเรียน ก่อน 30 พฤษภาคม ของทุกปี

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว

                      หลักสูตร      ค่าเทอม ค่าสมัคร                            

  ภาษาจีนระยะยาว ( Long – Term )                                                        

  11,150 RMB / เทอม

  21,150 RMB / ปี                                     

  400 RMB

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน
   สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น

                       หลักสูตร        ค่าเทอม   ค่าสมัคร

  ภาษาจีนระยะสั้น ( Short - Term )                 

  3600 RMB /  1 เดือน

  6,100 RMB / 2 เดือน        

  8,400 RMB / 3 เดือน 

    400 RMB          


  ***  ช่วงเวลาการสมัครเรียน ก่อน 30 พฤษภาคม ของทุกปี
  อัตราค่าที่พัก  ลักษณะห้อง ราคา (คน/วัน)(หน่วยเงิน : หยวน) สิ่งอำนวยความสะดวก
  White Building ห้องเดี่ยว 70 RMB TV  โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ
  International Exchange Building ห้องเดี่ยว  90 RMB TV  โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ

  Building NO.1

  Building NO.2

  Standard Room 30 RMB -
  Building NO.7 Standard Room 75 RMB TV  โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ

  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก  :  ห้องครัวรวม เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ

  *** หมายเหตุ  Internet ไม่รวมอยู่ในค่าหอพัก

       


  *** อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 5 บาทโดยประมาณ *** 

  อัตราค่าที่พัก  ลักษณะห้อง ราคา (คน/วัน)(หน่วยเงิน : หยวน) สิ่งอำนวยความสะดวก
  White Building ห้องเดี่ยว 70 RMB TV  โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ
  International Exchange Building ห้องเดี่ยว  90 RMB TV  โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ

  Building NO.1

  Building NO.2

  Standard Room 30 RMB -
  Building NO.7 Standard Room 75 RMB TV  โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ

  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก  :  ห้องครัวรวม เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ

  *** หมายเหตุ  Internet ไม่รวมอยู่ในค่าหอพัก

       


  *** อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 5 บาทโดยประมาณ *** 

  อัตราค่าที่พัก  ลักษณะห้อง ราคา (คน/วัน)(หน่วยเงิน : หยวน) สิ่งอำนวยความสะดวก
  White Building ห้องเดี่ยว 70 RMB TV  โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ
  International Exchange Building ห้องเดี่ยว  90 RMB TV  โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ

  Building NO.1

  Building NO.2

  Standard Room 30 RMB -
  Building NO.7 Standard Room 75 RMB TV  โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ

  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก  :  ห้องครัวรวม เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ

  *** หมายเหตุ  Internet ไม่รวมอยู่ในค่าหอพัก

       


  *** อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 5 บาทโดยประมาณ ***