หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น และ ระยะยาว หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น และ ระยะยาว 短期进修班
 • GUANGDONG UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES GUANGDONG UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES GUANGDONG UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES
 • Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS) หรือ 广东外语外贸大学 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน และยังเป็นหนึ่งใน มหาวิทยาลัยสำคัญในมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนซึ่งเน้นการเรียนการสอนแบบ สากล มหาวิทยาลัย Guangdong University of Foreign Studies สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1995 มีความโดดเด่นทางด้านสาขาเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ แต่เดิมเป็นหนึ่งใน 3 สถาบันภาษาต่างประเทศในยุคแรก 

      

  Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS) หรือ 广东外语外贸大学 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน และยังเป็นหนึ่งใน มหาวิทยาลัยสำคัญในมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนซึ่งเน้นการเรียนการสอนแบบ สากล มหาวิทยาลัย Guangdong University of Foreign Studies สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1995 มีความโดดเด่นทางด้านสาขาเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ แต่เดิมเป็นหนึ่งใน 3 สถาบันภาษาต่างประเทศในยุคแรก 

      

  Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS) หรือ 广东外语外贸大学 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน และยังเป็นหนึ่งใน มหาวิทยาลัยสำคัญในมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนซึ่งเน้นการเรียนการสอนแบบ สากล มหาวิทยาลัย Guangdong University of Foreign Studies สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1995 มีความโดดเด่นทางด้านสาขาเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ แต่เดิมเป็นหนึ่งใน 3 สถาบันภาษาต่างประเทศในยุคแรก 

      

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว

             หลักสูตร           ค่าเทอม ค่าสมัคร

  ภาษาจีนระยะยาว ( Long – Term )

   9,100 RMB / เทอม  17,700 RMB / ปี 500 RMB                  

  หลักสูตรเร่งรัด ( Intensive Chinese )

   2,900 RMB /1 เดือน 300 RMB
   
  **   ช่วงเวลาสมัครเรียน Intensive Chinese Program

  ก่อนสิ้นเดือน พฤษภาคม สำหรับเปิดเทอม กรกฏาคม ของทุกปี

  ก่อนสิ้นเดือน พฤศจิกายน   สำหรับเดือน มกราคม ของทุกปี

   

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น

               หลักสูตร        ค่าเทอม ค่าสมัคร

  ภาษาจีนระยะยาว ( Long – Term )        

  2,900 RMB / 1 เดือน              

  5,200 RMB / 2 เดือน                      

  7,500 RMB / 3 เดือน

  500 RMB                  


  *** ภาษาจีนระยะสั้น
  ( Short Term ) สมัครได้ตลอดทั้งปี

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว

             หลักสูตร           ค่าเทอม ค่าสมัคร

  ภาษาจีนระยะยาว ( Long – Term )

   9,100 RMB / เทอม  17,700 RMB / ปี 500 RMB                  

  หลักสูตรเร่งรัด ( Intensive Chinese )

   2,900 RMB /1 เดือน 300 RMB
   
  **   ช่วงเวลาสมัครเรียน Intensive Chinese Program

  ก่อนสิ้นเดือน พฤษภาคม สำหรับเปิดเทอม กรกฏาคม ของทุกปี

  ก่อนสิ้นเดือน พฤศจิกายน   สำหรับเดือน มกราคม ของทุกปี

   

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น

               หลักสูตร        ค่าเทอม ค่าสมัคร

  ภาษาจีนระยะยาว ( Long – Term )        

  2,900 RMB / 1 เดือน              

  5,200 RMB / 2 เดือน                      

  7,500 RMB / 3 เดือน

  500 RMB                  


  *** ภาษาจีนระยะสั้น
  ( Short Term ) สมัครได้ตลอดทั้งปี

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว

             หลักสูตร           ค่าเทอม ค่าสมัคร

  ภาษาจีนระยะยาว ( Long – Term )

   9,100 RMB / เทอม  17,700 RMB / ปี 500 RMB                  

  หลักสูตรเร่งรัด ( Intensive Chinese )

   2,900 RMB /1 เดือน 300 RMB
   
  **   ช่วงเวลาสมัครเรียน Intensive Chinese Program

  ก่อนสิ้นเดือน พฤษภาคม สำหรับเปิดเทอม กรกฏาคม ของทุกปี

  ก่อนสิ้นเดือน พฤศจิกายน   สำหรับเดือน มกราคม ของทุกปี

   

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น

               หลักสูตร        ค่าเทอม ค่าสมัคร

  ภาษาจีนระยะยาว ( Long – Term )        

  2,900 RMB / 1 เดือน              

  5,200 RMB / 2 เดือน                      

  7,500 RMB / 3 เดือน

  500 RMB                  


  *** ภาษาจีนระยะสั้น
  ( Short Term ) สมัครได้ตลอดทั้งปี

   

  อัตราค่าที่พัก  ลักษณะห้อง ราคา(คน/เดือน) หน่วยเงิน : หยวน ค่าไฟ,ค่าน้ำ

  หอพักนักศึกษาต่างชาติ (North Campus)

  ห้องคู่   1000 RMB

  125 RMB / 125 UNIT ค่าน้ำฟรี

  หอพักนักศึกษาต่างชาติ (South Campus)

    ห้องคู่ 3000 RMB / เทอม / คน

  125 RMB / 125 UNIT ค่าน้ำฟรี

  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก  :  ห้องครัวรวม เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า ตู้เย็น  ไมโครเวฟ  โต๊ะ  ตู้  TV  
  โทรศัพท์  พัดลม  เครื่องทำน้ำร้อน  เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ

  *** หมายเหตุ  Internet

       

  *** อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 5 บาทโดยประมาณ ***

   

   

   

  อัตราค่าที่พัก  ลักษณะห้อง ราคา(คน/เดือน) หน่วยเงิน : หยวน ค่าไฟ,ค่าน้ำ

  หอพักนักศึกษาต่างชาติ (North Campus)

  ห้องคู่   1000 RMB

  125 RMB / 125 UNIT ค่าน้ำฟรี

  หอพักนักศึกษาต่างชาติ (South Campus)

    ห้องคู่ 3000 RMB / เทอม / คน

  125 RMB / 125 UNIT ค่าน้ำฟรี

  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก  :  ห้องครัวรวม เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า ตู้เย็น  ไมโครเวฟ  โต๊ะ  ตู้  TV  
  โทรศัพท์  พัดลม  เครื่องทำน้ำร้อน  เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ

  *** หมายเหตุ  Internet

       

  *** อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 5 บาทโดยประมาณ ***

   

   

   

  อัตราค่าที่พัก  ลักษณะห้อง ราคา(คน/เดือน) หน่วยเงิน : หยวน ค่าไฟ,ค่าน้ำ

  หอพักนักศึกษาต่างชาติ (North Campus)

  ห้องคู่   1000 RMB

  125 RMB / 125 UNIT ค่าน้ำฟรี

  หอพักนักศึกษาต่างชาติ (South Campus)

    ห้องคู่ 3000 RMB / เทอม / คน

  125 RMB / 125 UNIT ค่าน้ำฟรี

  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก  :  ห้องครัวรวม เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า ตู้เย็น  ไมโครเวฟ  โต๊ะ  ตู้  TV  
  โทรศัพท์  พัดลม  เครื่องทำน้ำร้อน  เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ

  *** หมายเหตุ  Internet

       

  *** อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 5 บาทโดยประมาณ ***