หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น และ ระยะยาว หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น และ ระยะยาว 短期进修班
 • SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY
 • South China Normal University (GUANGZHOU)  มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1933 ภายใต้การปกครองของมณฑลกวางตุ้ง และร่วมอยู่ในโครงการ 211  เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งใน 100 แห่งของประเทศจีนที่ได้ถูกจัดให้เป็นสถานศึกษาชั้นสูงที่สำคัญของประเทศจีนในศตวรรษที่ 21  ภายในมหาวิทยาลัยมีหอสมุด 3 แห่ง และเพียบพร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่ ส่วนใหญ่เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว จะไปประกอบวิชาชีพครูเป็นส่วนใหญ่

      

  South China Normal University (GUANGZHOU)  มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1933 ภายใต้การปกครองของมณฑลกวางตุ้ง และร่วมอยู่ในโครงการ 211  เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งใน 100 แห่งของประเทศจีนที่ได้ถูกจัดให้เป็นสถานศึกษาชั้นสูงที่สำคัญของประเทศจีนในศตวรรษที่ 21  ภายในมหาวิทยาลัยมีหอสมุด 3 แห่ง และเพียบพร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่ ส่วนใหญ่เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว จะไปประกอบวิชาชีพครูเป็นส่วนใหญ่

      

  South China Normal University (GUANGZHOU)  มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1933 ภายใต้การปกครองของมณฑลกวางตุ้ง และร่วมอยู่ในโครงการ 211  เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งใน 100 แห่งของประเทศจีนที่ได้ถูกจัดให้เป็นสถานศึกษาชั้นสูงที่สำคัญของประเทศจีนในศตวรรษที่ 21  ภายในมหาวิทยาลัยมีหอสมุด 3 แห่ง และเพียบพร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่ ส่วนใหญ่เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว จะไปประกอบวิชาชีพครูเป็นส่วนใหญ่

      

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว

              หลักสูตร      ค่าเทอม ค่าสมัคร

  ภาษาจีนระยะยาว ( Long – Term )

  8,600 RMB / เทอม 16,300 RMB / ปี   420 RMB               

  หลักสูตรเร่งรัด ( Intensive Chinese ) 

  16,800 RMB /1 เดือน  420 RMB


  **   ช่วงเวลาสมัครเรียน

  ก่อนสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ – มกราคม สำหรับเปิดเทอม กรกฏาคม ของทุกปี

  ก่อนสิ้นเดือน กันยายน – มกราคม   สำหรับเดือน มกราคม ของทุกปี

   

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น

   

               หลักสูตร      ค่าเทอม ค่าสมัคร

  ภาษาจีนระยะยาว ( Long – Term )       

  3,000 RMB / 1 เดือน

  5,500 RMB / 2 เดือน                        

  7,300 RMB / 3 เดือน

   420 RMB               
   

  ***  
  ช่วงเวลาสมัครเรียน

  ก่อนสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ – มกราคม สำหรับเปิดเทอม กรกฏาคม ของทุกปี

  ก่อนสิ้นเดือน กันยายน – มกราคม   สำหรับเดือน มกราคม ของทุกปี

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว

              หลักสูตร      ค่าเทอม ค่าสมัคร

  ภาษาจีนระยะยาว ( Long – Term )

  8,600 RMB / เทอม 16,300 RMB / ปี   420 RMB               

  หลักสูตรเร่งรัด ( Intensive Chinese ) 

  16,800 RMB /1 เดือน  420 RMB


  **   ช่วงเวลาสมัครเรียน

  ก่อนสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ – มกราคม สำหรับเปิดเทอม กรกฏาคม ของทุกปี

  ก่อนสิ้นเดือน กันยายน – มกราคม   สำหรับเดือน มกราคม ของทุกปี

   

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น

   

               หลักสูตร      ค่าเทอม ค่าสมัคร

  ภาษาจีนระยะยาว ( Long – Term )       

  3,000 RMB / 1 เดือน

  5,500 RMB / 2 เดือน                        

  7,300 RMB / 3 เดือน

   420 RMB               
   

  ***  
  ช่วงเวลาสมัครเรียน

  ก่อนสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ – มกราคม สำหรับเปิดเทอม กรกฏาคม ของทุกปี

  ก่อนสิ้นเดือน กันยายน – มกราคม   สำหรับเดือน มกราคม ของทุกปี

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว

              หลักสูตร      ค่าเทอม ค่าสมัคร

  ภาษาจีนระยะยาว ( Long – Term )

  8,600 RMB / เทอม 16,300 RMB / ปี   420 RMB               

  หลักสูตรเร่งรัด ( Intensive Chinese ) 

  16,800 RMB /1 เดือน  420 RMB


  **   ช่วงเวลาสมัครเรียน

  ก่อนสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ – มกราคม สำหรับเปิดเทอม กรกฏาคม ของทุกปี

  ก่อนสิ้นเดือน กันยายน – มกราคม   สำหรับเดือน มกราคม ของทุกปี

   

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น

   

               หลักสูตร      ค่าเทอม ค่าสมัคร

  ภาษาจีนระยะยาว ( Long – Term )       

  3,000 RMB / 1 เดือน

  5,500 RMB / 2 เดือน                        

  7,300 RMB / 3 เดือน

   420 RMB               
   

  ***  
  ช่วงเวลาสมัครเรียน

  ก่อนสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ – มกราคม สำหรับเปิดเทอม กรกฏาคม ของทุกปี

  ก่อนสิ้นเดือน กันยายน – มกราคม   สำหรับเดือน มกราคม ของทุกปี

   

    อัตราค่าที่พัก       ลักษณะห้อง ราคา (คน/เดือน)  หน่วยเงิน : หยวน ค่าไฟ , ค่าน้ำ
  หอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ห้องเดี่ยว 1050 RMB

  0.65 RMB / 1 UNITค่าน้ำฟรี

  หอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ห้องคู่ 2000 RMB

  0.65 RMB / 1 UNITค่าน้ำฟรี

  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก  :  ห้องครัวรวม เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ โต๊ะ ตู้ TV  โทรศัพท์ 
  เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ

  *** หมายเหตุ  Internet ไม่รวมอยู่ในค่าหอพัก

       

  *** อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 5 บาทโดยประมาณ ***

   

    อัตราค่าที่พัก       ลักษณะห้อง ราคา (คน/เดือน)  หน่วยเงิน : หยวน ค่าไฟ , ค่าน้ำ
  หอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ห้องเดี่ยว 1050 RMB

  0.65 RMB / 1 UNITค่าน้ำฟรี

  หอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ห้องคู่ 2000 RMB

  0.65 RMB / 1 UNITค่าน้ำฟรี

  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก  :  ห้องครัวรวม เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ โต๊ะ ตู้ TV  โทรศัพท์ 
  เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ

  *** หมายเหตุ  Internet ไม่รวมอยู่ในค่าหอพัก

       

  *** อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 5 บาทโดยประมาณ ***

   

    อัตราค่าที่พัก       ลักษณะห้อง ราคา (คน/เดือน)  หน่วยเงิน : หยวน ค่าไฟ , ค่าน้ำ
  หอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ห้องเดี่ยว 1050 RMB

  0.65 RMB / 1 UNITค่าน้ำฟรี

  หอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ห้องคู่ 2000 RMB

  0.65 RMB / 1 UNITค่าน้ำฟรี

  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก  :  ห้องครัวรวม เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ โต๊ะ ตู้ TV  โทรศัพท์ 
  เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ

  *** หมายเหตุ  Internet ไม่รวมอยู่ในค่าหอพัก

       

  *** อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 5 บาทโดยประมาณ ***