หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น และ ระยะยาว หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น และ ระยะยาว 短期进修班
 • University of International Business and Economics University of International Business and Economics University of International Business and Economics
 • University of International Business and Economics ก่อตั้งเมื่อปี 1949 ขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการจีน เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก .ประกอบด้วยคณะต่างๆ มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางด้าน.พกภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส รวมทั้งมีเปิดคณะภาควิชาภาษาไทย มีสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทกว่า  15 คณะ และ ปริญญาเอกอีกกว่า 6 คณะ
          
  ในส่วนแผนกภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มีนักศึกษาต่างชาติอยู่ราว 60% และ กว่า800คน กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญา มีนักศึกษาต่างชาติที่เคยผ่านการศึกษาจากสถาบันแล้วกว่า 5000 คนตัวมหาวิทยาลัยอยุ่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเซี่ยงไฮ้  ติดกับสวนสาธารณะหลู่ซุ่น ( Luxun  Park)

       

  University of International Business and Economics ก่อตั้งเมื่อปี 1949 ขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการจีน เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก .ประกอบด้วยคณะต่างๆ มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางด้าน.พกภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส รวมทั้งมีเปิดคณะภาควิชาภาษาไทย มีสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทกว่า  15 คณะ และ ปริญญาเอกอีกกว่า 6 คณะ
          
  ในส่วนแผนกภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มีนักศึกษาต่างชาติอยู่ราว 60% และ กว่า800คน กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญา มีนักศึกษาต่างชาติที่เคยผ่านการศึกษาจากสถาบันแล้วกว่า 5000 คนตัวมหาวิทยาลัยอยุ่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเซี่ยงไฮ้  ติดกับสวนสาธารณะหลู่ซุ่น ( Luxun  Park)

       

  University of International Business and Economics ก่อตั้งเมื่อปี 1949 ขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการจีน เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก .ประกอบด้วยคณะต่างๆ มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางด้าน.พกภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส รวมทั้งมีเปิดคณะภาควิชาภาษาไทย มีสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทกว่า  15 คณะ และ ปริญญาเอกอีกกว่า 6 คณะ
          
  ในส่วนแผนกภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มีนักศึกษาต่างชาติอยู่ราว 60% และ กว่า800คน กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญา มีนักศึกษาต่างชาติที่เคยผ่านการศึกษาจากสถาบันแล้วกว่า 5000 คนตัวมหาวิทยาลัยอยุ่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเซี่ยงไฮ้  ติดกับสวนสาธารณะหลู่ซุ่น ( Luxun  Park)

       

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว

   
                                 หลักสูตร ค่าเทอม ค่าสมัคร
  ภาษาจีนระยะยาว ( Long – Term ) 9,900 RMB / เทอม   19,000 RMB / ปี 660 RMB
  หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Chinese ) 19,8000 RMB /เทอม38,600 RMB / ปี                                       
  หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ( Business Chinese Program ) 9,900 RMB / เทอม  19,000 RMB / ปี 660 RMB

  ก่อนสิ้นเดือน พฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

  ช่วงเวลาสมัครเรียน

  ก่อนสิ้นเดือน พฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

   

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น

                                 หลักสูตร           ค่าเทอม ค่าสมัคร
  ภาษาจีนระยะยาว ( Long – Term )              

  4,000 RMB / 1 เดือน   
  7,200 RMB / 2 เดือน    
  9,200 RMB / 3 เดือน

  660 RMB


  *** ภาษาจีนระยะสั้น
  ( Short Term ) สมัครได้ตลอดทั้งปี

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว

   
                                 หลักสูตร ค่าเทอม ค่าสมัคร
  ภาษาจีนระยะยาว ( Long – Term ) 9,900 RMB / เทอม   19,000 RMB / ปี 660 RMB
  หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Chinese ) 19,8000 RMB /เทอม38,600 RMB / ปี                                       
  หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ( Business Chinese Program ) 9,900 RMB / เทอม  19,000 RMB / ปี 660 RMB

  ก่อนสิ้นเดือน พฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

  ช่วงเวลาสมัครเรียน

  ก่อนสิ้นเดือน พฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

   

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น

                                 หลักสูตร           ค่าเทอม ค่าสมัคร
  ภาษาจีนระยะยาว ( Long – Term )              

  4,000 RMB / 1 เดือน   
  7,200 RMB / 2 เดือน    
  9,200 RMB / 3 เดือน

  660 RMB


  *** ภาษาจีนระยะสั้น
  ( Short Term ) สมัครได้ตลอดทั้งปี

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว

   
                                 หลักสูตร ค่าเทอม ค่าสมัคร
  ภาษาจีนระยะยาว ( Long – Term ) 9,900 RMB / เทอม   19,000 RMB / ปี 660 RMB
  หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Chinese ) 19,8000 RMB /เทอม38,600 RMB / ปี                                       
  หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ( Business Chinese Program ) 9,900 RMB / เทอม  19,000 RMB / ปี 660 RMB

  ก่อนสิ้นเดือน พฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

  ช่วงเวลาสมัครเรียน

  ก่อนสิ้นเดือน พฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

   

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น

                                 หลักสูตร           ค่าเทอม ค่าสมัคร
  ภาษาจีนระยะยาว ( Long – Term )              

  4,000 RMB / 1 เดือน   
  7,200 RMB / 2 เดือน    
  9,200 RMB / 3 เดือน

  660 RMB


  *** ภาษาจีนระยะสั้น
  ( Short Term ) สมัครได้ตลอดทั้งปี

  อัตราค่าที่พัก           ลักษณะห้อง ราคา (คน/วัน) หน่วยเงิน : หยวน สิ่งอำนวยความสะดวก
  SISU Guesthouse ห้องคู่ 75 RMB โต๊ะ  ตู้เสื้อผ้า  TV  โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว
  SISU Hotel ห้องคู่ 65 RMB โต๊ะ  ตู้เสื้อผ้า  TV  โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว
  Foreign Experts’Building ห้องคู่ 60 RMB โต๊ะ  ตู้เสื้อผ้า  TV  โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว

  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก  :  ห้องครัวรวม เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ

   *** หมายเหตุ  Internet ไม่รวมอยู่ในค่าหอพัก

       


  *** อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 5 บาทโดยประมาณ ***

  อัตราค่าที่พัก           ลักษณะห้อง ราคา (คน/วัน) หน่วยเงิน : หยวน สิ่งอำนวยความสะดวก
  SISU Guesthouse ห้องคู่ 75 RMB โต๊ะ  ตู้เสื้อผ้า  TV  โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว
  SISU Hotel ห้องคู่ 65 RMB โต๊ะ  ตู้เสื้อผ้า  TV  โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว
  Foreign Experts’Building ห้องคู่ 60 RMB โต๊ะ  ตู้เสื้อผ้า  TV  โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว

  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก  :  ห้องครัวรวม เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ

   *** หมายเหตุ  Internet ไม่รวมอยู่ในค่าหอพัก

       


  *** อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 5 บาทโดยประมาณ ***

  อัตราค่าที่พัก           ลักษณะห้อง ราคา (คน/วัน) หน่วยเงิน : หยวน สิ่งอำนวยความสะดวก
  SISU Guesthouse ห้องคู่ 75 RMB โต๊ะ  ตู้เสื้อผ้า  TV  โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว
  SISU Hotel ห้องคู่ 65 RMB โต๊ะ  ตู้เสื้อผ้า  TV  โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว
  Foreign Experts’Building ห้องคู่ 60 RMB โต๊ะ  ตู้เสื้อผ้า  TV  โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว

  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก  :  ห้องครัวรวม เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ

   *** หมายเหตุ  Internet ไม่รวมอยู่ในค่าหอพัก

       


  *** อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 5 บาทโดยประมาณ ***