หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น และ ระยะยาว หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น และ ระยะยาว 短期进修班
 • Yunnan University Yunnan University Yunnan University
 • Yunnan Normal University(云南师范大学) มหาวิทยาลัยครูแห่งมณฑลยูนนาน เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในมณฑลยูนนาน นับตั้งแต่อดีตซึ่งเคยเป็นมหาวิทยาลัยฝึกหัดครูแห่งภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน จากการก่อตั้งร่วมกันระหว่าง 3 มหาวิทยาลัยใหญ่ คือ

  - มหาวิทยาลัยปักกิ่ง
  - มหาวิทยาลัยชิงหวา
  - มหาวิทยาลัยหนานไค

  ซึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ทำการย้ายสถาบันชั่วคราวมายัง นครคุนหมิง ต่อมา ภายหลังเมื่อสงครามยุติ จึงได้ทำการย้ายกลับไปยังที่ตั้งเดิมทางภาคเหนือ แต่ยังคงวิทยาลัยครูแห่งนครคุนหมิงไว้ ซึ่ง 40 ปีต่อมาจึงมีชื่อใหม่ว่า มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูแห่งยูนนาน ในเดือนเมษายน 1984 และหนึ่งในบรรดาผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยครูแห่งยูนนาน ก็รวมถึง Dr.Yang Zhenning และ Dr.Li Zhengdao ผู้เคยคว้ารางวัลโนเบล สาขา Physics ในปี 1957 และมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังมีโครงการแลกเปลี่ยน รวมทั้งโครงการค้นคว้าวิจัยร่วมกับสถาบันชั้นนำทั้งในสหรัฐอเมริกา เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และ ไทย เป็นต้น ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูแห่งยูนนานแห่งนี้ได้รับเลือกเป็น ศูนย์สอบ HSK ประจำมณฑลยูนนานแต่เพียงแห่งเดียว

      

   

  Yunnan Normal University(云南师范大学) มหาวิทยาลัยครูแห่งมณฑลยูนนาน เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในมณฑลยูนนาน นับตั้งแต่อดีตซึ่งเคยเป็นมหาวิทยาลัยฝึกหัดครูแห่งภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน จากการก่อตั้งร่วมกันระหว่าง 3 มหาวิทยาลัยใหญ่ คือ

  - มหาวิทยาลัยปักกิ่ง
  - มหาวิทยาลัยชิงหวา
  - มหาวิทยาลัยหนานไค

  ซึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ทำการย้ายสถาบันชั่วคราวมายัง นครคุนหมิง ต่อมา ภายหลังเมื่อสงครามยุติ จึงได้ทำการย้ายกลับไปยังที่ตั้งเดิมทางภาคเหนือ แต่ยังคงวิทยาลัยครูแห่งนครคุนหมิงไว้ ซึ่ง 40 ปีต่อมาจึงมีชื่อใหม่ว่า มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูแห่งยูนนาน ในเดือนเมษายน 1984 และหนึ่งในบรรดาผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยครูแห่งยูนนาน ก็รวมถึง Dr.Yang Zhenning และ Dr.Li Zhengdao ผู้เคยคว้ารางวัลโนเบล สาขา Physics ในปี 1957 และมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังมีโครงการแลกเปลี่ยน รวมทั้งโครงการค้นคว้าวิจัยร่วมกับสถาบันชั้นนำทั้งในสหรัฐอเมริกา เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และ ไทย เป็นต้น ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูแห่งยูนนานแห่งนี้ได้รับเลือกเป็น ศูนย์สอบ HSK ประจำมณฑลยูนนานแต่เพียงแห่งเดียว

      

   

  Yunnan Normal University(云南师范大学) มหาวิทยาลัยครูแห่งมณฑลยูนนาน เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในมณฑลยูนนาน นับตั้งแต่อดีตซึ่งเคยเป็นมหาวิทยาลัยฝึกหัดครูแห่งภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน จากการก่อตั้งร่วมกันระหว่าง 3 มหาวิทยาลัยใหญ่ คือ

  - มหาวิทยาลัยปักกิ่ง
  - มหาวิทยาลัยชิงหวา
  - มหาวิทยาลัยหนานไค

  ซึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ทำการย้ายสถาบันชั่วคราวมายัง นครคุนหมิง ต่อมา ภายหลังเมื่อสงครามยุติ จึงได้ทำการย้ายกลับไปยังที่ตั้งเดิมทางภาคเหนือ แต่ยังคงวิทยาลัยครูแห่งนครคุนหมิงไว้ ซึ่ง 40 ปีต่อมาจึงมีชื่อใหม่ว่า มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูแห่งยูนนาน ในเดือนเมษายน 1984 และหนึ่งในบรรดาผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยครูแห่งยูนนาน ก็รวมถึง Dr.Yang Zhenning และ Dr.Li Zhengdao ผู้เคยคว้ารางวัลโนเบล สาขา Physics ในปี 1957 และมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังมีโครงการแลกเปลี่ยน รวมทั้งโครงการค้นคว้าวิจัยร่วมกับสถาบันชั้นนำทั้งในสหรัฐอเมริกา เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และ ไทย เป็นต้น ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูแห่งยูนนานแห่งนี้ได้รับเลือกเป็น ศูนย์สอบ HSK ประจำมณฑลยูนนานแต่เพียงแห่งเดียว

      

   

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว

   

                หลักสูตร      ค่าเทอม ค่าสมัคร

  ภาษาจีนระยะยาว ( Long – Term )

  5,800 RMB / เทอม 300 RMB

   

  ***   ช่วงเวลาสมัครเรียน

  ก่อนสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ – มกราคม สำหรับเปิดเทอม กรกฏาคม ของทุกปี

  ก่อนสิ้นเดือน กันยายน – มกราคม   สำหรับเดือน มกราคม ของทุกปี

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น

   

                 หลักสูตร      ค่าเทอม    ค่าสมัคร

  ภาษาจีนระยะยาว ( Long – Term )                                            

  320 RMB / สัปดาห์                          มากกว่า 6 สัปดาห์ขึ้นไป

  สัปดาห์แรก 600 RMB                                        

  สัปดาห์ต่อไป 320 RMB

  น้อยกว่า 6 สัปดาห์ลงไป  

   
  *** ช่วงเวลาสมัครเรียน

  ก่อนสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ – มกราคม สำหรับเปิดเทอม กรกฏาคม ของทุกปี

  ก่อนสิ้นเดือน กันยายน – มกราคม   สำหรับเดือน มกราคม ของทุกปี

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว

   

                หลักสูตร      ค่าเทอม ค่าสมัคร

  ภาษาจีนระยะยาว ( Long – Term )

  5,800 RMB / เทอม 300 RMB

   

  ***   ช่วงเวลาสมัครเรียน

  ก่อนสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ – มกราคม สำหรับเปิดเทอม กรกฏาคม ของทุกปี

  ก่อนสิ้นเดือน กันยายน – มกราคม   สำหรับเดือน มกราคม ของทุกปี

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น

   

                 หลักสูตร      ค่าเทอม    ค่าสมัคร

  ภาษาจีนระยะยาว ( Long – Term )                                            

  320 RMB / สัปดาห์                          มากกว่า 6 สัปดาห์ขึ้นไป

  สัปดาห์แรก 600 RMB                                        

  สัปดาห์ต่อไป 320 RMB

  น้อยกว่า 6 สัปดาห์ลงไป  

   
  *** ช่วงเวลาสมัครเรียน

  ก่อนสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ – มกราคม สำหรับเปิดเทอม กรกฏาคม ของทุกปี

  ก่อนสิ้นเดือน กันยายน – มกราคม   สำหรับเดือน มกราคม ของทุกปี

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว

   

                หลักสูตร      ค่าเทอม ค่าสมัคร

  ภาษาจีนระยะยาว ( Long – Term )

  5,800 RMB / เทอม 300 RMB

   

  ***   ช่วงเวลาสมัครเรียน

  ก่อนสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ – มกราคม สำหรับเปิดเทอม กรกฏาคม ของทุกปี

  ก่อนสิ้นเดือน กันยายน – มกราคม   สำหรับเดือน มกราคม ของทุกปี

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น

   

                 หลักสูตร      ค่าเทอม    ค่าสมัคร

  ภาษาจีนระยะยาว ( Long – Term )                                            

  320 RMB / สัปดาห์                          มากกว่า 6 สัปดาห์ขึ้นไป

  สัปดาห์แรก 600 RMB                                        

  สัปดาห์ต่อไป 320 RMB

  น้อยกว่า 6 สัปดาห์ลงไป  

   
  *** ช่วงเวลาสมัครเรียน

  ก่อนสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ – มกราคม สำหรับเปิดเทอม กรกฏาคม ของทุกปี

  ก่อนสิ้นเดือน กันยายน – มกราคม   สำหรับเดือน มกราคม ของทุกปี

   

        อัตราค่าที่พัก    ลักษณะห้อง ราคา /คน / วัน (หน่วยเงิน : หยวน)   สิ่งอำนวยความสะดวก
  Foreign Students Dormitory ห้องคู่  15 RMB   เตียง โต๊ะ ตู้
  Yunnan University Hotel ห้องคู่

    180 RMB / ห้อง / คืน

  น้ำร้อน เครื่องปรับอากาศ เตียง ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ TV โทรศัพท์ Internet ห้องน้ำ

  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก  :  ห้องครัวรวม ห้องน้ำ

   *** หมายเหตุ ค่าน้ำ – ค่าไฟ  ไม่รวมอยู่ในค่าหอพัก    

       

  *** อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 5 บาทโดยประมาณ ***

   

        อัตราค่าที่พัก    ลักษณะห้อง ราคา /คน / วัน (หน่วยเงิน : หยวน)   สิ่งอำนวยความสะดวก
  Foreign Students Dormitory ห้องคู่  15 RMB   เตียง โต๊ะ ตู้
  Yunnan University Hotel ห้องคู่

    180 RMB / ห้อง / คืน

  น้ำร้อน เครื่องปรับอากาศ เตียง ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ TV โทรศัพท์ Internet ห้องน้ำ

  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก  :  ห้องครัวรวม ห้องน้ำ

   *** หมายเหตุ ค่าน้ำ – ค่าไฟ  ไม่รวมอยู่ในค่าหอพัก    

       

  *** อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 5 บาทโดยประมาณ ***

   

        อัตราค่าที่พัก    ลักษณะห้อง ราคา /คน / วัน (หน่วยเงิน : หยวน)   สิ่งอำนวยความสะดวก
  Foreign Students Dormitory ห้องคู่  15 RMB   เตียง โต๊ะ ตู้
  Yunnan University Hotel ห้องคู่

    180 RMB / ห้อง / คืน

  น้ำร้อน เครื่องปรับอากาศ เตียง ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ TV โทรศัพท์ Internet ห้องน้ำ

  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก  :  ห้องครัวรวม ห้องน้ำ

   *** หมายเหตุ ค่าน้ำ – ค่าไฟ  ไม่รวมอยู่ในค่าหอพัก    

       

  *** อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 5 บาทโดยประมาณ ***