หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาตรี 攻读学士学位
 • GUANGDONG UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES GUANGDONG UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES GUANGDONG UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES
 • Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS) หรือ 广东外语外贸大学 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน และยังเป็นหนึ่งใน มหาวิทยาลัยสำคัญในมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนซึ่งเน้นการเรียนการสอนแบบ สากล มหาวิทยาลัย Guangdong University of Foreign Studies สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1995 มีความโดดเด่นทางด้านสาขาเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ แต่เดิมเป็นหนึ่งใน 3 สถาบันภาษาต่างประเทศในยุคแรก 

      

  Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS) หรือ 广东外语外贸大学 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน และยังเป็นหนึ่งใน มหาวิทยาลัยสำคัญในมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนซึ่งเน้นการเรียนการสอนแบบ สากล มหาวิทยาลัย Guangdong University of Foreign Studies สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1995 มีความโดดเด่นทางด้านสาขาเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ แต่เดิมเป็นหนึ่งใน 3 สถาบันภาษาต่างประเทศในยุคแรก 

      

  Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS) หรือ 广东外语外贸大学 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน และยังเป็นหนึ่งใน มหาวิทยาลัยสำคัญในมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนซึ่งเน้นการเรียนการสอนแบบ สากล มหาวิทยาลัย Guangdong University of Foreign Studies สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1995 มีความโดดเด่นทางด้านสาขาเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ แต่เดิมเป็นหนึ่งใน 3 สถาบันภาษาต่างประเทศในยุคแรก 

      

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรปริญญาตรี และ ปริญญาโท 

   

  หลักสูตร               ค่าเทอม ค่าสมัคร
  ปริญญาตรี             18,400 RMB / ปี   500 RMB
  ปริญญาโท 20,000 RMB / ปี  

  หมายเหตุ
    นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าเทอมเต็มปีในปีการศึกษาแรกสำหรับทุกหลักสูตร

   
  ช่วงเวลาสมัครเรียน

  ก่อนสิ้นเดือน พฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

  ก่อนสิ้นเดือน พฤศจิกายน   สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรปริญญาตรี และ ปริญญาโท 

   

  หลักสูตร               ค่าเทอม ค่าสมัคร
  ปริญญาตรี             18,400 RMB / ปี   500 RMB
  ปริญญาโท 20,000 RMB / ปี  

  หมายเหตุ
    นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าเทอมเต็มปีในปีการศึกษาแรกสำหรับทุกหลักสูตร

   
  ช่วงเวลาสมัครเรียน

  ก่อนสิ้นเดือน พฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

  ก่อนสิ้นเดือน พฤศจิกายน   สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรปริญญาตรี และ ปริญญาโท 

   

  หลักสูตร               ค่าเทอม ค่าสมัคร
  ปริญญาตรี             18,400 RMB / ปี   500 RMB
  ปริญญาโท 20,000 RMB / ปี  

  หมายเหตุ
    นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าเทอมเต็มปีในปีการศึกษาแรกสำหรับทุกหลักสูตร

   
  ช่วงเวลาสมัครเรียน

  ก่อนสิ้นเดือน พฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

  ก่อนสิ้นเดือน พฤศจิกายน   สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

   

  อัตราค่าที่พัก  ลักษณะห้อง ราคา(คน/เดือน) หน่วยเงิน : หยวน ค่าไฟ,ค่าน้ำ

  หอพักนักศึกษาต่างชาติ (North Campus)

  ห้องคู่   1000 RMB

  125 RMB / 125 UNIT ค่าน้ำฟรี

  หอพักนักศึกษาต่างชาติ (South Campus)

    ห้องคู่ 3000 RMB / เทอม / คน

  125 RMB / 125 UNIT ค่าน้ำฟรี

  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก  :  ห้องครัวรวม เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า ตู้เย็น  ไมโครเวฟ  โต๊ะ  ตู้  TV  
  โทรศัพท์  พัดลม  เครื่องทำน้ำร้อน  เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ

  *** หมายเหตุ  Internet

       

  *** อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 5 บาทโดยประมาณ ***

   

   

   

  อัตราค่าที่พัก  ลักษณะห้อง ราคา(คน/เดือน) หน่วยเงิน : หยวน ค่าไฟ,ค่าน้ำ

  หอพักนักศึกษาต่างชาติ (North Campus)

  ห้องคู่   1000 RMB

  125 RMB / 125 UNIT ค่าน้ำฟรี

  หอพักนักศึกษาต่างชาติ (South Campus)

    ห้องคู่ 3000 RMB / เทอม / คน

  125 RMB / 125 UNIT ค่าน้ำฟรี

  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก  :  ห้องครัวรวม เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า ตู้เย็น  ไมโครเวฟ  โต๊ะ  ตู้  TV  
  โทรศัพท์  พัดลม  เครื่องทำน้ำร้อน  เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ

  *** หมายเหตุ  Internet

       

  *** อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 5 บาทโดยประมาณ ***

   

   

   

  อัตราค่าที่พัก  ลักษณะห้อง ราคา(คน/เดือน) หน่วยเงิน : หยวน ค่าไฟ,ค่าน้ำ

  หอพักนักศึกษาต่างชาติ (North Campus)

  ห้องคู่   1000 RMB

  125 RMB / 125 UNIT ค่าน้ำฟรี

  หอพักนักศึกษาต่างชาติ (South Campus)

    ห้องคู่ 3000 RMB / เทอม / คน

  125 RMB / 125 UNIT ค่าน้ำฟรี

  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก  :  ห้องครัวรวม เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า ตู้เย็น  ไมโครเวฟ  โต๊ะ  ตู้  TV  
  โทรศัพท์  พัดลม  เครื่องทำน้ำร้อน  เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ

  *** หมายเหตุ  Internet

       

  *** อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 5 บาทโดยประมาณ ***