หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาตรี 攻读学士学位
 • GUANGXI UNIVERSITY FOR NATIONALITIES GUANGXI UNIVERSITY FOR NATIONALITIES GUANGXI UNIVERSITY FOR NATIONALITIES
 • Guangxi University for Nationalities  มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซีเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1952 แต่ก่อนเป็นวิทยาลัยชนชาติกว่างซี เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2006 ได้ผ่านการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศจีนเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี ปี ค.ศ. 2005 คณะกรรมการกิจกรรมชนเผ่าแห่งชาติจีนและรัฐบาลประชาชนเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซีได้ทำสัญญาร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสหวิทยาการที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงในมณฑลกว่างซี มีสาขาวิชามากมาย มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในสองแห่งที่ได้รับความสำคัญจากนโยบายแผนการพัฒนาระยะ 5 ปีฉบับที่ 11 ของเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซี มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซีตั้งอยู่บริเวณชานเมืองทางด้านทิศตะวันตกของนครหนานหนิงซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลกว่างซี ภายในเขตมหาวิทยาลัยมีทะเลสาบเซียงซือหูซึ่งล้อมรอบไปด้วยทิวทัศน์ที่สวยงาม

      

  Guangxi University for Nationalities  มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซีเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1952 แต่ก่อนเป็นวิทยาลัยชนชาติกว่างซี เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2006 ได้ผ่านการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศจีนเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี ปี ค.ศ. 2005 คณะกรรมการกิจกรรมชนเผ่าแห่งชาติจีนและรัฐบาลประชาชนเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซีได้ทำสัญญาร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสหวิทยาการที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงในมณฑลกว่างซี มีสาขาวิชามากมาย มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในสองแห่งที่ได้รับความสำคัญจากนโยบายแผนการพัฒนาระยะ 5 ปีฉบับที่ 11 ของเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซี มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซีตั้งอยู่บริเวณชานเมืองทางด้านทิศตะวันตกของนครหนานหนิงซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลกว่างซี ภายในเขตมหาวิทยาลัยมีทะเลสาบเซียงซือหูซึ่งล้อมรอบไปด้วยทิวทัศน์ที่สวยงาม

      

  Guangxi University for Nationalities  มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซีเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1952 แต่ก่อนเป็นวิทยาลัยชนชาติกว่างซี เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2006 ได้ผ่านการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศจีนเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี ปี ค.ศ. 2005 คณะกรรมการกิจกรรมชนเผ่าแห่งชาติจีนและรัฐบาลประชาชนเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซีได้ทำสัญญาร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสหวิทยาการที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงในมณฑลกว่างซี มีสาขาวิชามากมาย มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในสองแห่งที่ได้รับความสำคัญจากนโยบายแผนการพัฒนาระยะ 5 ปีฉบับที่ 11 ของเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซี มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซีตั้งอยู่บริเวณชานเมืองทางด้านทิศตะวันตกของนครหนานหนิงซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลกว่างซี ภายในเขตมหาวิทยาลัยมีทะเลสาบเซียงซือหูซึ่งล้อมรอบไปด้วยทิวทัศน์ที่สวยงาม

      

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรปริญญาตรี และ ปริญญาโท 

   

  หลักสูตร      ค่าเทอม ค่าสมัคร
  ปริญญาตรี 12,000 RMB / ปี 300 RMB
  ปริญญาโท 22,000 RMB / ปี  
   
  หมายเหตุ  นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าเทอมเต็มปีในปีการศึกษาแรกสำหรับทุกหลักสูตร

  ***  ช่วงเวลาสมัครเรียน

  ก่อนสิ้นเดือน พฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

  ก่อนสิ้นเดือน พฤศจิกายน   สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรปริญญาตรี และ ปริญญาโท 

   

  หลักสูตร      ค่าเทอม ค่าสมัคร
  ปริญญาตรี 12,000 RMB / ปี 300 RMB
  ปริญญาโท 22,000 RMB / ปี  
   
  หมายเหตุ  นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าเทอมเต็มปีในปีการศึกษาแรกสำหรับทุกหลักสูตร

  ***  ช่วงเวลาสมัครเรียน

  ก่อนสิ้นเดือน พฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

  ก่อนสิ้นเดือน พฤศจิกายน   สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรปริญญาตรี และ ปริญญาโท 

   

  หลักสูตร      ค่าเทอม ค่าสมัคร
  ปริญญาตรี 12,000 RMB / ปี 300 RMB
  ปริญญาโท 22,000 RMB / ปี  
   
  หมายเหตุ  นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าเทอมเต็มปีในปีการศึกษาแรกสำหรับทุกหลักสูตร

  ***  ช่วงเวลาสมัครเรียน

  ก่อนสิ้นเดือน พฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

  ก่อนสิ้นเดือน พฤศจิกายน   สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

   

  อัตราค่าที่พัก    ลักษณะห้อง ราคา /ครึ่งปี (หน่วยเงิน : หยวน) สิ่งอำนวยความสะดวก
  หอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ห้องเดี่ยว                        3000 RMB/ ครึ่งปี                                  โต๊ะ ตู้ TV  โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ
  หอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ห้องคู่ 1500 RMB/ ครึ่งปี โต๊ะ ตู้ TV  โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ

  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก  :  ห้องครัวรวม เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ

  *** หมายเหตุ ราคารวมค่าน้ำ – ค่าไฟ  Internet ไม่รวมอยู่ในค่าหอพัก

       


  *** อัตราแลกเปลี่ยน หยวน = บาทโดยประมาณ ***

                       อัตราค่าที่พัก                                                     (หน่วยเงิน : หยวน)  

       

   

  ลักษณะห้อง

   ราคา /ครึ่งปี

  สิ่งอำนวยความสะดวก

  หอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

   

  ห้องเดี่ยว
   

  3000 RMB

  / ครึ่งปี

   โต๊ะ ตู้ TV  โทรศัพท์ 
    เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ

  หอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

   

  ห้องคู่

  1500 RMB

  / ครึ่งปี

  โต๊ะ ตู้ TV  โทรศัพท์ 
   เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ

  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก  :  ห้องครัวรวม เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ

                  *** หมายเหตุ ราคารวมค่าน้ำ – ค่าไฟ  Internet ไม่รวมอยู่ในค่าหอพัก

       

   

  *** อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 5 บาทโดยประมาณ ***

                       อัตราค่าที่พัก                                                     (หน่วยเงิน : หยวน)  

       

   

  ลักษณะห้อง

   ราคา /ครึ่งปี

  สิ่งอำนวยความสะดวก

  หอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

   

  ห้องเดี่ยว
   

  3000 RMB

  / ครึ่งปี

   โต๊ะ ตู้ TV  โทรศัพท์ 
    เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ

  หอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

   

  ห้องคู่

  1500 RMB

  / ครึ่งปี

  โต๊ะ ตู้ TV  โทรศัพท์ 
   เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ

  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก  :  ห้องครัวรวม เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ

                  *** หมายเหตุ ราคารวมค่าน้ำ – ค่าไฟ  Internet ไม่รวมอยู่ในค่าหอพัก

       

   

  *** อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 5 บาทโดยประมาณ ***