หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาตรี 攻读学士学位
 • SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY
 • South China Normal University (GUANGZHOU)  มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1933 ภายใต้การปกครองของมณฑลกวางตุ้ง และร่วมอยู่ในโครงการ 211  เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งใน 100 แห่งของประเทศจีนที่ได้ถูกจัดให้เป็นสถานศึกษาชั้นสูงที่สำคัญของประเทศจีนในศตวรรษที่ 21  ภายในมหาวิทยาลัยมีหอสมุด 3 แห่ง และเพียบพร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่ ส่วนใหญ่เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว จะไปประกอบวิชาชีพครูเป็นส่วนใหญ่

      

  South China Normal University (GUANGZHOU)  มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1933 ภายใต้การปกครองของมณฑลกวางตุ้ง และร่วมอยู่ในโครงการ 211  เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งใน 100 แห่งของประเทศจีนที่ได้ถูกจัดให้เป็นสถานศึกษาชั้นสูงที่สำคัญของประเทศจีนในศตวรรษที่ 21  ภายในมหาวิทยาลัยมีหอสมุด 3 แห่ง และเพียบพร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่ ส่วนใหญ่เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว จะไปประกอบวิชาชีพครูเป็นส่วนใหญ่

      

  South China Normal University (GUANGZHOU)  มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1933 ภายใต้การปกครองของมณฑลกวางตุ้ง และร่วมอยู่ในโครงการ 211  เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งใน 100 แห่งของประเทศจีนที่ได้ถูกจัดให้เป็นสถานศึกษาชั้นสูงที่สำคัญของประเทศจีนในศตวรรษที่ 21  ภายในมหาวิทยาลัยมีหอสมุด 3 แห่ง และเพียบพร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่ ส่วนใหญ่เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว จะไปประกอบวิชาชีพครูเป็นส่วนใหญ่

      

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรปริญญาตรี และ ปริญญาโท 

  หลักสูตร      ค่าเทอม ค่าสมัคร
  ปริญญาตรี                16,600 RMB / ปี      420 RMB
  ปริญญาโท 21,000 RMB / ปี  

   
  หมายเหตุ  นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าเทอมเต็มปีในปีการศึกษาแรกสำหรับทุกหลักสูตร

  ***  ช่วงเวลาสมัครเรียน

  ก่อนสิ้นเดือน พฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

  ก่อนสิ้นเดือน พฤศจิกายน   สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรปริญญาตรี และ ปริญญาโท 

  หลักสูตร      ค่าเทอม ค่าสมัคร
  ปริญญาตรี                16,600 RMB / ปี      420 RMB
  ปริญญาโท 21,000 RMB / ปี  

   
  หมายเหตุ  นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าเทอมเต็มปีในปีการศึกษาแรกสำหรับทุกหลักสูตร

  ***  ช่วงเวลาสมัครเรียน

  ก่อนสิ้นเดือน พฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

  ก่อนสิ้นเดือน พฤศจิกายน   สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรปริญญาตรี และ ปริญญาโท 

  หลักสูตร      ค่าเทอม ค่าสมัคร
  ปริญญาตรี                16,600 RMB / ปี      420 RMB
  ปริญญาโท 21,000 RMB / ปี  

   
  หมายเหตุ  นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าเทอมเต็มปีในปีการศึกษาแรกสำหรับทุกหลักสูตร

  ***  ช่วงเวลาสมัครเรียน

  ก่อนสิ้นเดือน พฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

  ก่อนสิ้นเดือน พฤศจิกายน   สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

   

    อัตราค่าที่พัก       ลักษณะห้อง ราคา (คน/เดือน)  หน่วยเงิน : หยวน ค่าไฟ , ค่าน้ำ
  หอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ห้องเดี่ยว 1050 RMB

  0.65 RMB / 1 UNITค่าน้ำฟรี

  หอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ห้องคู่ 2000 RMB

  0.65 RMB / 1 UNITค่าน้ำฟรี

  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก  :  ห้องครัวรวม เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ โต๊ะ ตู้ TV  โทรศัพท์ 
  เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ

  *** หมายเหตุ  Internet ไม่รวมอยู่ในค่าหอพัก

       

  *** อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 5 บาทโดยประมาณ ***

   

    อัตราค่าที่พัก       ลักษณะห้อง ราคา (คน/เดือน)  หน่วยเงิน : หยวน ค่าไฟ , ค่าน้ำ
  หอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ห้องเดี่ยว 1050 RMB

  0.65 RMB / 1 UNITค่าน้ำฟรี

  หอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ห้องคู่ 2000 RMB

  0.65 RMB / 1 UNITค่าน้ำฟรี

  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก  :  ห้องครัวรวม เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ โต๊ะ ตู้ TV  โทรศัพท์ 
  เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ

  *** หมายเหตุ  Internet ไม่รวมอยู่ในค่าหอพัก

       

  *** อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 5 บาทโดยประมาณ ***

   

    อัตราค่าที่พัก       ลักษณะห้อง ราคา (คน/เดือน)  หน่วยเงิน : หยวน ค่าไฟ , ค่าน้ำ
  หอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ห้องเดี่ยว 1050 RMB

  0.65 RMB / 1 UNITค่าน้ำฟรี

  หอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ห้องคู่ 2000 RMB

  0.65 RMB / 1 UNITค่าน้ำฟรี

  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก  :  ห้องครัวรวม เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ โต๊ะ ตู้ TV  โทรศัพท์ 
  เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ

  *** หมายเหตุ  Internet ไม่รวมอยู่ในค่าหอพัก

       

  *** อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 5 บาทโดยประมาณ ***