หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาโท 攻读硕士学位
 • Beihang University ( Beihang ) Beihang University ( Beihang ) Beihang University ( Beihang )
 • Beihang University ( Beihang )  เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่งในด้านการบินและการอวกาศของ ประเทศจีน โดยมหาวิทยาลัยต้องการที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาจีนแก่คนต่างชาติ จึงได้จัดตั้งเป็น The Chinese Training Center of Beihang University (CTCBU) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1994 โดยทางมหาวิทยาลัยได้ตั้งให้เป็นศูนย์สำหรับสอนภาษาจีนกลางให้กับชาวต่าง ชาติ ภายในประกอบไปด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน ทั้งห้องเรียน Multimedia room บริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยมีการตกแต่งอย่างสวยงาม และตั้งอยู่ในจุดที่การคมนาคมสะดวกสบาย ซึ่งอยู่ในวงแหวนรอบที่ 4 ของตัวเมืองปักกิ่ง และไม่ไกลจากการเดินทางไปรถไฟฟ้าใต้ดิน

      

  Beihang University ( Beihang )  เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่งในด้านการบินและการอวกาศของ ประเทศจีน โดยมหาวิทยาลัยต้องการที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาจีนแก่คนต่างชาติ จึงได้จัดตั้งเป็น The Chinese Training Center of Beihang University (CTCBU) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1994 โดยทางมหาวิทยาลัยได้ตั้งให้เป็นศูนย์สำหรับสอนภาษาจีนกลางให้กับชาวต่าง ชาติ ภายในประกอบไปด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน ทั้งห้องเรียน Multimedia room บริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยมีการตกแต่งอย่างสวยงาม และตั้งอยู่ในจุดที่การคมนาคมสะดวกสบาย ซึ่งอยู่ในวงแหวนรอบที่ 4 ของตัวเมืองปักกิ่ง และไม่ไกลจากการเดินทางไปรถไฟฟ้าใต้ดิน

      

  Beihang University ( Beihang )  เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่งในด้านการบินและการอวกาศของ ประเทศจีน โดยมหาวิทยาลัยต้องการที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาจีนแก่คนต่างชาติ จึงได้จัดตั้งเป็น The Chinese Training Center of Beihang University (CTCBU) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1994 โดยทางมหาวิทยาลัยได้ตั้งให้เป็นศูนย์สำหรับสอนภาษาจีนกลางให้กับชาวต่าง ชาติ ภายในประกอบไปด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน ทั้งห้องเรียน Multimedia room บริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยมีการตกแต่งอย่างสวยงาม และตั้งอยู่ในจุดที่การคมนาคมสะดวกสบาย ซึ่งอยู่ในวงแหวนรอบที่ 4 ของตัวเมืองปักกิ่ง และไม่ไกลจากการเดินทางไปรถไฟฟ้าใต้ดิน

      

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรปริญญาตรี และ ปริญญาโท ( ภาคภาษาอังกฤษ )

   

  หลักสูตร       ค่าเทอม ค่าสมัคร
  ปริญญาตรี                26,000 RMB / ปี 400 RMB
  ปริญญาโท  35,000 – 39,000 RMB / ปี 400 RMB
   

  หมายเหตุ  นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าเทอมเต็มปีในปีการศึกษาแรกสำหรับทุกหลักสูตร

  ช่วงเวลาสมัครเรียน

  ก่อนสิ้นเดือน พฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

  ก่อนสิ้นเดือน ธันวาคม   สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรปริญญาตรี และ ปริญญาโท ( ภาคภาษาอังกฤษ )

   

  หลักสูตร       ค่าเทอม ค่าสมัคร
  ปริญญาตรี                26,000 RMB / ปี 400 RMB
  ปริญญาโท  35,000 – 39,000 RMB / ปี 400 RMB
   

  หมายเหตุ  นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าเทอมเต็มปีในปีการศึกษาแรกสำหรับทุกหลักสูตร

  ช่วงเวลาสมัครเรียน

  ก่อนสิ้นเดือน พฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

  ก่อนสิ้นเดือน ธันวาคม   สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรปริญญาตรี และ ปริญญาโท ( ภาคภาษาอังกฤษ )

   

  หลักสูตร       ค่าเทอม ค่าสมัคร
  ปริญญาตรี                26,000 RMB / ปี 400 RMB
  ปริญญาโท  35,000 – 39,000 RMB / ปี 400 RMB
   

  หมายเหตุ  นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าเทอมเต็มปีในปีการศึกษาแรกสำหรับทุกหลักสูตร

  ช่วงเวลาสมัครเรียน

  ก่อนสิ้นเดือน พฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

  ก่อนสิ้นเดือน ธันวาคม   สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

   

  อัตราค่าที่พัก    ลักษณะห้อง ราคา / เดือน (หน่วยเงิน : หยวน)   สิ่งอำนวยความสะดวก
  No.1 Dormitory อพาร์ตเมนต์ 2 ห้องนอน 1,300  RMB / เดือน / ห้อง โต๊ะ  ตู้เสื้อผ้า  TV  โทรศัพท์  เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ห้องน้ำในตัว ห้องครัว
  Da Yun Cun Dormitory No. 10 BLDG ห้องคู่  650 RMB / เดือน / คน โต๊ะ  ตู้เสื้อผ้า  TV  โทรศัพท์  เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ห้องน้ำในตัว
  *** หมายเหตุ  ค่าไฟและค่าน้ำยังไม่รวมในราคาค่าที่พัก      


  *** อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 5 บาทโดยประมาณ ***

   

  อัตราค่าที่พัก    ลักษณะห้อง ราคา / เดือน (หน่วยเงิน : หยวน)   สิ่งอำนวยความสะดวก
  No.1 Dormitory อพาร์ตเมนต์ 2 ห้องนอน 1,300  RMB / เดือน / ห้อง โต๊ะ  ตู้เสื้อผ้า  TV  โทรศัพท์  เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ห้องน้ำในตัว ห้องครัว
  Da Yun Cun Dormitory No. 10 BLDG ห้องคู่  650 RMB / เดือน / คน โต๊ะ  ตู้เสื้อผ้า  TV  โทรศัพท์  เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ห้องน้ำในตัว
  *** หมายเหตุ  ค่าไฟและค่าน้ำยังไม่รวมในราคาค่าที่พัก      


  *** อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 5 บาทโดยประมาณ ***

   

  อัตราค่าที่พัก    ลักษณะห้อง ราคา / เดือน (หน่วยเงิน : หยวน)   สิ่งอำนวยความสะดวก
  No.1 Dormitory อพาร์ตเมนต์ 2 ห้องนอน 1,300  RMB / เดือน / ห้อง โต๊ะ  ตู้เสื้อผ้า  TV  โทรศัพท์  เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ห้องน้ำในตัว ห้องครัว
  Da Yun Cun Dormitory No. 10 BLDG ห้องคู่  650 RMB / เดือน / คน โต๊ะ  ตู้เสื้อผ้า  TV  โทรศัพท์  เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ห้องน้ำในตัว
  *** หมายเหตุ  ค่าไฟและค่าน้ำยังไม่รวมในราคาค่าที่พัก      


  *** อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 5 บาทโดยประมาณ ***